top of page
_MG_9039.jpg

Mindcraft

Starter mental toolkit

We hebben 6 vindingrijke en creatieve methoden ontwikkeld om kinderen te helpen mentale veerkracht te ontwikkelen in de huidige snelle samenleving.

Mindcraft: Welcome
girl-feel-depressed-1296x728-header.webpTijdens de minor Design For Social aan het HKU kregen we een probleemstelling uit het veld van social work groepen KOOS Utrecht en Lokalis.Wat zij zien als professionals is dat jong volwassenen druk ervaren om aan de verwachtingen van hun omgeving en de samenleving te voldoen. Deze druk creëert veel stress en kan resulteren in mentale problemen zoals burn -outs en depressies. Koos en Lokalis zien ook dat jongeren het moeilijk vinden hierover te praten met hun omgeving en hierom zoeken ze hulp bij professionele instellingen. Dit zorgt er vervolgens voor dat dat de jeugdhulp het erg druk heeft en niet iedereen de juiste hulp kan verschaffen. Hun vraag aan ons als ontwerpers: 'hoe kunnen we jongeren preventief bewust maken en helpen met hun mentale gesteldheid zodat ze minder snel professionele hulp nodig hebben?

Mindcraft: Text
Mindcraft: Work

Interventies

Wat creëert stress en een gevoel van druk onder jongeren en kinderen en hoe gaan ze hiermee om? 


We wilden onderzoeken of we jongeren konden activeren om zich kwetsbaar op te stellen en ons antwoord te geven op deze vraag. We gingen de straat op met borden met persoonlijke quotes om jongeren te activeren ook open te zijn over wat hun stress bezorgt in het dagelijks leven. De wederzijdse kwetsbaarheid zorgde voor interessante gesprekken en jongeren gaven aan dat ze erg weinig leren over hoe ze om kunnen gaan met stress en vervelende gevoelens. Wat ook erg interessant was is dat jongeren goed aan konden geven waardoor ze stress ervaarden maar niet wisten hoe ze hier mee om konden gaan. 

Wij vroegen ons af: kunnen we jongeren op een jongere leeftijd helpen handvatten te ontwikkelen om beter om te kunnen gaan met tegenslagen en vervelende emoties? 

Mindcraft: Text
Mindcraft: Work

Elk spel is een tool dat een belangrijk thema binnen mentale weerbaarheid belichaamt zoals: connectie, eerlijkheid, durven falen, dankbaarheid, reflectie en consistentie. Om deze thema's laagdrempeliger te maken voor kinderen hebben we spellen ontwikkeld die kinderen uitdagen kennis te maken met deze thema's. Maar vooral ook om kinderen uit te dagen te ontdekken welke vormen en thema's goed bij hen passen om zichzelf mentaal beter te voelen. 

Bekijk voor nog meer informatie over de werking van de individuele spellen op deze website: 


Home | MindCraft (mindcrafthku.wixsite.com)

Mindcraft: Text
Mindcraft: Work
_MG_8955.jpg

Reflecteren 

Mindcraft is bedoeld voor kinderen tussen de tien en 13 jaar. De toolboxen worden op basisscholen geplaatst en alle kinderen worden uitgedaagd de spellen te proberen. Het doel van Mindcraft is om het denkproces van kinderen aan te wakkeren. hen na te laten denken over hun eigen mentale staat en methodes te ontdekken die wel en niet voor hen werken. Zo zijn er spellen in Mindcraft die meer verbaal zijn of juist non verbaal, direct of indirect en uitdagend of erg laagdrempelig. 

Om kinderen te helpen reflecteren op deze ervaringen zit er in de toolkit ook een reflectie boekje. 

Mindcraft: Bio
Mindcraft: Video
bottom of page