top of page
WhatsApp Image 2024-03-20 at 08.08.38 (3).jpeg

Luchtmacht x social design

Een inspiratie sessie voor de HR afdeling van de Luchtmacht over een meer inclusiever beleid op de werkvloer.

Luchtmacht x social design: Projects
Trouw luchtmacht foto.jpeg

Hoe creëer je meer gelijkheid en verbinding tussen diverse generaties en groepen vliegers op de werkvloer bij de Luchtmacht?

De HR afdeling van de Luchtmacht benaderde We Are Social Rebels met een interessant vraagstuk; hoe creëer je meer gelijkheid en verbinding tussen diverse generaties en groepen vliegers op de werkvloer bij de Luchtmacht? Deze onderzoeksvraag hebben ik en een collega tijdens een creatieve en co- creatieve sessie helpen formuleren. We hebben ook belangrijke behoeftes en inzichten in kaart gebracht.

De HR afdeling gaf aan dat zij regelmatig ervaren dat Vliegers zich niet verbonden voelen met hun collega's en soms zelfs ervaren dat ze niet als 'gelijke' worden gezien. Hier willen zij graag wat aan doen. 

Luchtmacht x social design: Image

Kennis maken met (social) design

De HR afdeling van de Luchtmacht is bij de studio langsgekomen van We Are Social Rebels. De dames van de HR afdeling wisten erg weinig van de werkwijze van sociaal ontwerp en om hen hier een beter beeld van te geven hebben we hen meegenomen naar de Dutch Design Week. Hier hebben we hen diverse projecten laten zien in het kader van veiligheid en verbinden. Het was erg interessant om zo het gesprek te openen over het vraagstuk waar de dames mee kampen en hoe creativiteit en ontwerpend onderzoek kan helpen binnen hun vraagstuk.

WhatsApp Image 2024-03-20 at 08.08.39 (3).jpeg
Luchtmacht x social design: Image

Inspiratie en behoeftes

Na de inspirerende wandeling over de Dutch Design Week gingen we terug naar de studio om een inspiratie sessie te houden en het vraagstuk te ontleden. Deze sessie heb ik als ontwerper bij We Are Social Rebels ontworpen. We wilden dieper ingaan op de vragen:


1. Hoe ziet het probleem eruit? Hoe ontstaat het probleem?  

2. Wie zijn er betrokken bij het vraagstuk? (stakeholders) 

3. Context: waar speelt het vraagstuk zich af? 

Deze vragen hebben we op grote A3 vellen gezet met inspiratiekaartjes erbij met thema's die gekoppeld zijn aan de vragen. Binnen twee uur gaf de HR afdeling aan dat hun hulpvraag voor henzelf nu al veel duidelijker was en wat kasnsrijke richtingen kunnen zijn om mee verder te gaan.

Luchtmacht x social design: Text
Luchtmacht x social design: Work

Inzichten

De behoeftes en inzichten uit de sessie hebben ik en een collega uiteengezet in een concept boek.

Uit de sessie kwam vooral naar voren dat de HR afdeling regelmatig ervaart dat Vliegers zich niet verbonden voelen met hun collega's en soms zelfs ervaren dat ze niet als 'gelijke' worden gezien. Verder waren de belangrijkste iznichten:


- Vooral vrouwelijke Vliegers en jonge Vliegers geven aan dat ze zich vaak niet als gelijke behandelt en gezien voelen door Vliegers van het andere geslacht of generatie.


- Startende officieren voelen zich vaak niet gerespecteerd en vinden het lastig om te verbinden met hun Squadron; team waar zij de leiding over hebben. Hier willen zij graag wat aan doen. De jonge officieren komen vaak van de universiteit en zijn hierdoor soms veel jongeren en minder ervaren dan de Vliegers in hun Squadron. Dit zorgt er vaak voor dat de Vliegers minder respect hebben voor hun officier en hierdoor de energie in een squadron minder goed is. 

Na de sessie ontdekte we dat het kansrijk kan zijn om te focussen op hoe we de jonge officieren handvatten kunnen bieden om meer te verbinden met hun Squadron. De officieren kunnen namelijk ook een grote rol spelen in het verbinden van Vliegers in een Squadron zodat ook de afstand tussen diverse Vliegers vermindert. 

Luchtmacht x social design: Text
Magazine-Brochure-Mockup-Avelina-Studio.png

Inzichten

Voorstel

Alle opgedane inzichten en kansrijke richtingen hebben we gevisualiseerd en vastgelegd in een conceptdocument.

Mijn rol als ontwerper was het ontwerpen en uitvoeren van de creatieve sessie en het analyseren en inzichtelijk maken van de opgedane inzichten. Verder heb ik het document opgemaakt en verbanden gelegd. 

Luchtmacht x social design: Welcome
bottom of page